Vår energikonsumtion

BRF Holmen är med i ett forskningsprojekt som kallas Brf Energi, som är en webbsida för bostadsrättsföreningar att jämföra sin egen energianvändning med andra föreningars energianvändning och dela erfarenheter och tips kring hur energianvändningen kan minskas. Föreningar som till det yttre verkar väldigt lika kan ändå ha stora skillnader i energianvändning.

Brf Energi är en del i ett forskningsprojekt som utforskar hur energianvändningen i bostadsrättsföreningar kan minskas. Projektet drivs av Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm i samarbete med MetryHSB, och ElectriCITY, och det finansieras av Energimyndigheten genom programmet E2B2. Bostadsrättsföreningar över hela Sverige är välkomna att registrera sig för att dela och jämföra sin energidata, och eftersom sidan är öppen för alla kan informationen enkelt delas med t.ex. boende eller fastighetsförvaltare.