Försäkring

Vårt försäkringsbolag Länsförsäkringar har på kort varsel låtit meddela att de upphör med att erbjuda kollektivt bostadsrättstillägg för föreningen från och med 1 januari 2019.

Det innebär att var och en behöver teckna eget tillägg för bostadsrätten i sina hemförsäkringar. Att inte ha ett bostadsrättstillägg kan bli mycket dyrt vid exempelvis en vattenskada. Föreningens fastighetsförsäkring täcker enbart det som föreningen ansvarar för. Lite förenklat innebär det att medlemmen ansvarar för allt synligt i lägenheten som innerväggar, golv, innertak, köksskåp och handfat.. Dessutom ansvarar medlemmarna för våtrummens tätskikt, även om de inte är synliga.

Vad täcks av vilka försäkringar

Konsumenternas blogg om hemförsäkring i bostadsrätt

För skada uppkommen före 1 januari 2019 kontaktar du Länsförsäkringar och anger föreningens org nr 769606-2913.