Historia

Vårt kvarter – en kort historik
När en stad fungerar väl så är den följsam mot behoven hos människorna som bor där. Våra kvarter vid Hammarby sjö illustrerar kanske ovanligt bra hur ständigt förändrade livsvillkor tvingat fram en ständigt föränderlig stadsmiljö. Här försörjde jorden sina brukare under hundratals år innan industrierna tog över marken för att i vår tid lämna vidare åt ett av Stockholms mest intressanta bostadsprojekt – Hammarby Sjöstad.

Vår förening, Brf Holmen, är förvisso ung, men står på historisk mark. Där vårt kvarter ligger i dag låg en gång Hammarby gård. Den anrika gården dyker upp för första gången i bevarad skrift 1330 och ska då ha haft sin huvudbyggnation i dagens Lumapark. Till gården hörde flera torp, varav torpet Korphopp fått ge namn åt vår Korphoppsgata. Skuttande fåglar i all ära, men detta torp fick faktiskt sitt namn från jordbruksredskapet korp, en hacka som användes av gårdsarbetarna för att mjuka upp, eller “korpa opp”, jorden.

Redan på denna tid fanns också konturerna till dagens Hammarby Allé, vår största och livligaste gata. Föregångaren var betydligt mer blygsam i fråga om såväl trafik som bredd, men likväl en livsviktig åder med sin strategiska sträckning mellan Hammarby gård och kvarteren kring Skanstull.

Medan Hammarby sjös norra strand genomgick en enorm förändring under den senare delen av 1600-talet i och med framväxten av textilfabrikerna, präglades vår sida av sjön ännu av ett något lantligare tempo. Men när bostadshusen runt textilfabrikerna på andra sidan så småningom började fyllas var det söderut man vände blicken när veckans slit i fabrikerna tillfälligt skulle glömmas. Till dansbanan på Sickla udde kom under somrarna roddbåt efter roddbåt med nöjeslystna söderbor och när vintern lagt sitt istäcke över vattnet var det här man roade sig med skid- och skridskoåkning.

Först med 1900-talet kom industrialiseringen på allvar till våra kvarter och 1930 markerade på flera sätt övergången till en ny fas för området. På årets första dag fördes hela marken över i Stockholms ägo efter att tidigare ha tillhört Nacka. Detta år började man också riva gamla Hammarby gård för att bereda plats åt Hammarby industriområde. När så den sista gårdsbyggnaden revs 1945 hade samtidigt ett småskaligare myller av småföretag och lagerlokaler börjat breda ut sig över de gamla sumpmarkerna på Sickla udde.

Ytterligare en handfull årtionden senare såg stadens behov ännu en gång annorlunda ut. Det var dags för det nu slitna och delvis förslummade industriområdet att lämna plats åt ett nytt kvarter – denna gång till övervägande del bestående av bostäder. Och det är i konsekvenserna av denna den senaste fasen i områdets historia som vi i dag lever våra dagliga liv i Sjöstan och Brf Holmen.

Historiska milstolpar:
1300-tal: Hammarby gård byggs. Enligt en del källor får Hammarby sjö sitt namn efter gården.
1500-tal: Gustav Wasa uppför Danviks hospital, som sedemera köper Hammarby gård och tillhörande mark. En fördämning uppförs vid Skanstull och vattennivån höjs till 4,8 meter över Saltsjön.
1600-tal: Krigsmakten Sverige är i behov textiltillverkning i stor skala, bland annat för att möta ett växande behov av fältkläder och uniformer. Textilfabrikerna växer fram längs Hammarby sjös norra strand. Barnängen blir den största.
1893: Saltsjöbanan öppnas för trafik.
1920-tal: Hammarby sjö sänks till samma nivå som Saltsjön. Slussar byggs vid Skanstull och Sicklasjön.
1928: General Motors öppnar tillverkningsindustri i Södra Hammarbyhamnen.
1929: Hammarbyleden invigs.
1930: Södra Hammarbyhamnen blir en del av Stockholm. Lumafabriken byggs.
1940: Sickla udde torrläggs. Här börjar det som sedemera skulle bli en förslummad kåkstad av småverksamheter och lagerlokaler att växa fram.
1990-tal: Planarbete inleds för Hammarby Sjöstad.
1996: Stockholm satsar på att få hålla OS 2004. Satsningen ger skjuts åt Sjöstadsprojektet då Sjöstaden föreslås bli OS-by. OS blir det inget, men nu har bollen satts i rullning.
1998: Det första spadtaget tas i byggandet av Hammarby Sjöstad.
2000: Brf Holmen bildas.
2003: Inflyttning i kvarteret Holmen.

Källor:
Stockholm Stad
Wikipedia Hammarby gård

Wikipedia Hammarby sjö

Läs mer om Hammarby Sjöstad på Lumabiblioteket:
Lugnet: här går plåtvågor av Skoglund, Per och Eklund, Petter
Det gröna, det sköna, det hållbara – den moderna staden Hammarby sjöstad av Bodén, Åsa
Sjöstaden av Eklund, Petter
Hammarby sjöstad av Ericson, Anna-Karin