En beskrivning av vår ekonomi

Grattis till dig som är medlem i vår förening. Då är du nämligen delägare tillsammans med oss andra.

Vi tänkte här beskriva vad du egentligen äger. Surprise, surprise, du äger en fastighet, eller rättare sagt en del därav. Och du sitter med delar av våra skulder. Men vi tar det från början.

Hur det hela började

År 2002 köpte föreningen BRF Holmen Sickla Kaj fastighet Holmen 2 för 330 miljoner, nästan 1/3-dels miljard!! För dessa pengar fick vi 114 lägenheter, 4 lokaler och delar av 3 garage samt marken som huset står på som vi själva äger.

Detta var alltså 2002 – vad huset är värt idag vet vi inte, det har vi inte tagit reda på. Hittills har vi skrivit av 32 miljoner och om ca 80 år skall det bokförda värdet vara noll kronor. Vid det laget behöver vi nog bygga om huset. 

Varifrån fick vi pengarna?

För att finansiera köpet betalade alla nya medlemmar in 233 miljoner till föreningen (så kallade insatser), resterande nästan 100 miljoner lånades upp från banker. Idag är lånen nere på ca 77 miljoner.

Visst finns det några miljoner pengar på våra bankkonton och visst har vi ungefär lika mycket i småskulder men i jämförelse med fastighetsvärdet så syns dessa miljoner knappt i räkenskaperna.

Banklånen står för 26% av vårt totala kapital och resten är eget kapital, dvs våra tidigare insatta pengar.

Även om vi själva inte gjort en värdering av vår fastighet så finns det en sådan, gjord av skatteverket, som kallas taxeringsvärde. Ett taxeringsvärde bör vara ca 75% av ett marknadsvärde.

Taxeringsvärdet för Holmen 2 är 455.392.000 kr. Det är hela 152% av vårt bokförda värde. Du kan fortsätta sova tryggt i natt, fastigheten är inte övervärderad i vår bokföring.

Låt oss nu titta på resultaträkningen

Nu när du kan känna dig trygg att fastighetens värde vida överstiger skulderna, låt oss se hur dina månadsavgifterna används. Och när vi ändå håller på så kommer vi bryta ner “miljonerna” till att motsvara just din andel av föreningens ekonomi, dvs hur just din månadsavgift fördelas per månad.