Värme

Normalinställningen på bostadens radiatorer är cirka +20°C. Du kan själv reglera lägenhetens uppvärmning med värmeregulatorn (normal, samt öka eller minska +/-1,5 C). På radiatorerna kan du sänka temperaturen ytterligare med termostatventilerna.

På värmeregulatorn finns en borta-/sparknapp. Är “röda gubben” i huset tänt så anses man som hemma, är den släckt så är man på semester / längre frånvaro. Regleringen reagerar omedelbart, men värmen behöver längre tid på sig om temperaturen ska ändras i rummen, kanske ett dygn för att sjunka en grad.

Kom igång vid höstkylan
Vi har märkt att regulatorn ibland kan behöva lite hjälp när höstkylan kommer. Då brukar det hjälpa med att trycka av och på bortaknappen (röda gubben) samt vrida fram-och-tillbaka på värmeregulatorn. Om inte det fungerar så felanmäl till vår fastighetsskötare, se under menyn kontakter.

Reglera solvärmen.
Holmen är mycket väl värmeisolerat och har stora glasytor. Det innebär att solvärmen får stor påverkan på inneklimatet. Under uppvärmningsperioden sparar solinstrålningen mycket värmeenergi.

Senare på våren och sommaren kan det bli för mycket av det goda. Tänk på att dra ner persiennerna i östlägen redan på kvällen eftersom solinstrålningen under morgontimmarna kan ge mycket stora värmeeffekter. Även sydlägena när man är borta dagtid kan ge stora värmelaster.

Några korta värmeråd

  • Glöm inte stänga av golvvärmen i badrummen (tillval) under den varma säsongen. Golvvärmen ger betydande värmetillskott till både dig och grannen och kostar då inte bara pengar i onödan utan kan också ge besvärande övertemperaturer i lägenheten.
  • Ställ inte möbler för nära radiatorerna och låt inte gardiner hänga över dem. Det hindrar luftrörelserna och värmestrålningen till rummet försämras.
  • Täck aldrig över termostaten på radiatorerna. Den kan då inte känna av rätt rumstemperatur vilket kan ge ökade uppvärmningskostnader.
  • Ställ ner temperaturen på värmeregulatorn vid vädring. Kallras på radiatorn gör annars att termostaten drar upp värmen till maximal effekt helt i onödan.
  • Tänk på att du kan spara pengar på att inte ha för varmt i bostaden.