Ventilation

Bra innemiljö kräver en bra ventilation med ren, luktfri, lagom torr luft, fri från skadliga partiklar. Kravet på god ventilation i nya bostäder är att all luft i bostaden ska bytas en gång varannan timme.

VENTILER
Din bostad är utrustad med en till- och frånluftsventilation. Värmen i frånluften återvinnes i en central värmeväxlare. Tilluften, som enbart består av friskluft, tillförs lägenheten i sovrum och vardagsrum något underkyld. Tilluftens temperatur kommer att variera något under året, men ska normalt inte vara lägre än 15 grader. Värmesystemet är dimensionerat för att klara minus 18 grader ute. Är utetemperaturen lägre än så kan full komfortnivå inte garanteras och tilluftens temperatur bli tillfälligt lägre.

Upplevs drag från tilluftsventilerna, så försök att möblera rummen så att draget inte stör. Ändra inte tilluftsflödena eftersom friskluft är viktigt och obalans i ventilationen annars uppstår. Frånluft tas ut via don i badrum, WC och kök.

Kondens på fönstren och svårighet att avlägsna fukt från badrummet är vanligtvis signaler på dålig ventilation. Dålig luftomsättning kan även orsaka att våtutrymmen drabbas av mögelpåväxt. Misstänker du att ventilationen inte fungerar som den ska kan du få hjälp att mäta luftflöden och luftomsättning. Kontakta då Energibevakning.

TVÄTTA FILTER FÖR SPISKÅPAN
HSB har gjort en bra video över hur du tvättar ditt fläktfilter för spiskåpan.