Garage

I vår fastighet finns två garage på Babordsgatan 4 och 6 som ingår i en gemensamhetsanläggning med Brf Olympia och Brf Sjöportalen. Du vänder dig direkt till oss (info@brfholmen.se) om du är intresserad av att hyra p-plats i vår förening. Medlemmar har förtur i kölistan.

Föreningen har även installerat 12 laddstationer, läs mer här.

Kostnad
1 500 kr för bilplats
2.000 kr för bilplats med laddstolpe (el ingår upp till 100 kWh/månad)
500 kr för mc-plats
För icke-medlemmar tillkommer moms. 

För att förbättra inbrottsskyddet i garaget kan man numera inte öppna dörrarna manuellt när man kommer utifrån utan endast med de brickor som innehavare av p-plats fått. Behövs garageporten öppnas manuellt kontaktas AB Energibevakning.

Vid frågor eller akuta fel ring eller e-posta AB Energibevakning: 08-6476640 eller helpme@energibevakning.com.