Pantförskrivning

Pantsättningar och avnoteringar ska skickas direkt till SBC utan påskrift/underskrift av styrelsen. 

Adressen är:
Brf Holmen, Sickla Kaj
SBCID 8580
c/o SBC
Box 226
851 04 Sundsvall