Dokumentation

Om dokumentation saknas som du förväntade dig se här, vänligen meddela oss på info@brfholmen.se.

Bestående dokumentation

Föreningens stadgar (antagna på föreningsstämma 29 maj 2018)
Integritetspolicy
Regler för andrahandsupplåtelse
Föreningens epostutskick
Nyhetsarkivet
Energideklaration 2019
Informationsblad till nyinflyttade
Hållbarhetsplan

Från 2024

Årsredovisningen 2023
Kallelse till årsstämman 2024
Valberedningens förslag till 2024

Från 2023

Årsredovisning 2022
Kallelse till årsstämman 2023
Motion om digitalt bokningssystem till tvättstugan

Från 2022

Årsredovisningen 2021
Kallelse till årsstämman 2022
Motion om trivselregler
Protokoll årsstämma 2022

Ritningar för tunnelbanan rakt under vår fastighet

Från 2021

Årsredovisning 2020
Kallelse till årsstämman 2021
Valberedningens förslag 2021
Protokoll årsstämma 2021
Presentation höstmötet 2021

Från 2020

Kallelse inkl agenda Årsstämma 2020
Årsredovisning 2019
Valberedningens förslag
Protokoll årsstämma 2020
Presentationen från info-träffen 25 november

Från 2019

Utredning säkerhetsdörrar
Kallelse inkl agenda Årsstämma 2019
Årsredovisning 2018
Motion från Marcela Mandaus och styrelsens kommentarer – om höstmöten
Protokoll årsstämma 2019

Från 2018

Årsredovisning 2017
Protokoll årsstämma 2018

Från 2017

Årsredovisning 2016
Protokoll extrastämma Nov 2017
Protokoll årsstämma 2017

Från 2016

Årsredovisning 2015
Informationsmöte Nov 2016
Protokoll årsstämma 2016

Från 2015 och tidigare

Årsredovisning 2014
Protokoll årsstämma 2015
Årsredovisning 2013
Energideklaration 2009