Måla miljöanpassat

All färg räknas som farligt avfall. Det gäller även vattenbaserad och vattenlöslig färg samt färg som är miljömärkt. Anledningen är att färg innehåller ämnen som är skadliga för miljön och som avloppsreningsverk inte kan rena bort. Istället fortsätter ämnena med det renade vattnet ut i Östersjön, där de påverkar miljön negativt. Därför ska du aldrig spola ner överbliven färg i avloppet, utan istället lämna in det till en miljöstation. Den närmaste finns vid Circle-K.

Här är några exempel på ämnen som kan finnas i färg. De är svåra för avloppsreningsverk att rena bort:

  • Innehåller olika typer av plaster.
  • Består ofta av metaller.
  • Är giftigt för våra mikroorganismer som hjälper oss att rena avloppsvattnet. Det kan försämra reningsprocessen.
  • Ett ämne som kan störa kroppens hormonsystem.
  • Lösningsmedel, till exempel lacknafta.
  • En giftig tungmetall som finns i vissa typer av konstnärs- och hobbyfärg.

Vad kan du göra?

  • Välj konstnärs- och hobbyfärger fria från kadmium. Det står i innehållsförteckningen om de innehåller kadmium.
  • Lämna in överbliven färg, rollers och penslar med intorkad färg som du inte kommer att använda igen samt rollertråg med intorkad färg till en miljöstation.
  • Lämna in tvättvatten och lösningsmedel du använder för att rengöra penslar till en miljöstation. Det gäller även trasor/torkpapper med färg eller lösningsmedel.
  • Om du tar hjälp av en målerifirma när du ska måla om, kräv att de har en miljöpolicy och tar hand om färg och verktyg på ett avloppsvänligt sätt när de är klara.

Med inspiration från Käppala