Elektricitet

Föreningen ansvarar för fastighetens fasta elinstallationer såsom ledningar, centraler och eluttag. Som boende har du ansvar för att hålla uppsikt på och att till styrelsen anmäla fel och slitage på bostadens elinstallationer.

Behörig elektriker för elarbeten
Att handskas med el kan vara farligt. Bostadens elinstallationer har därför inbyggda säkerhetssystem i form av bland annat säkringar, jordfelsbrytare och åskskydd. Har du inte elektrisk behörighet får du i princip bara återställa säkringar som löst ut samt byta glödlampor och lysrör i din bostad. Du får också förlänga en vanlig lös elsladd med en kopplingsdosa och skarvsladd. Övriga elarbeten ska utföras av en behörig elektriker.

Automatsäkringar
Elcentralen i din bostad är utrustad med automatsäkringar, som består av en samling kontakter. När en viss säkring löser ut slås den aktuella kontakten ifrån automatiskt. Säkringen återställs genom att kontakten slås på igen. Om en säkring löser ut ska du alltid försöka ta reda på vad som orsakat avbrottet, innan säkringen slås på igen.

Jordfelsbrytare
Skyddet i form av säkringar är inte snabbt nog. Därför är samtliga eluttag i bostaden anslutna till en jordfelsbrytare som är placerad i bostadens elcentral. Jordfelsbrytaren känner av om strömmen går fel väg i någon elektrisk apparat och bryter då strömmen omedelbart. Apparater med jordfel är livsfarliga! Kan du inte härleda orsaken till att jordfelsbrytaren slår ifrån bör du kontakta en fackman.

Jordade eluttag
Samtliga eluttag i bostaden är jordade. Om ett fel uppstår i en jordad apparat leds strömmen tillbaka till gruppcentralen och säkringen löser ut. De flesta elapparater är idag dubbelisolerade och ska anslutas till ett jordat eluttag.

El i badrum
El i våtrum kräver extra uppmärksamhet. Använd endast godkänd utrustning och iaktta försiktighet med el i badrum, kök och utomhus. Elutrustning för utomhusbruk får inte anslutas till vägguttag inomhus via förlängningssladdar. De får bara anslutas till skyddsjordade eluttag som är monterade utomhus. Utomhus placerade eluttag ska vara försedda med lock. Undantag kan göras när uttaget har en väderskyddad placering, vilket även ska framgå av märkningen.

Utomhus
Tänk på att aldrig använda vanliga hushållsapparater utomhus. En vanlig dammsugare har vanligtvis inget fuktskydd. Om du använder den utomhus måste den skyddas mot fukt.