Sopsugsanläggningen

Brf Holmen är delägare i Sickla Kaj Samfällighetsförening, org nr 717904-9668. Samfälligheten bildades 2001 i syfte att förvalta sopsugsanläggning Grynnan GA:1. I samfälligheten ingår 10 bostadsrättsföreningar. Föreningens andelstal har beräknats utefter boendeyta.

Systemet är ett slutet vakuumsystem, vilket gör att man slipper soprum med obehaglig lukt och nedsmutsning. Avfallet slängs i separata inkast för dels hushållssopor (grå) och dels för kompost (grön). Varje nedkast har en lagringstank som är nedgrävd på gården eller placerad i källaren. Denna tank fungerar som uppsamlingsutrymme innan avfallet sugs iväg till sugfordonet. Kompostinkastet är låst och öppnas med din vanliga hushållsnyckel.

Om sopsugen är full (eller du glömt nyckeln), lämna inte soporna på marken – då kommer odjur att mumsa på dina påsar.

För återvinning och grovsopor hänvisas till grovsoprummen.

Telefonsupport och felanmälan av sopsugen

Helgfri vardagstid kl. 08.00 – 16.00: Logiwaste växel 08-736 00 96. Begär Felanmälan.
Övrig tid samt helger: 070-38 77 895
Icke brådskande ärenden kan även mejlas till support@logiwaste.se