Om Holmen

Med kvarteret Holmen vann NCC Bostad miljöpriset i Stockholms Stads tävling för bästa och mest innovativa byggnation. Miljömålen för Kv Holmen var:
– effektivare energianvändning i drift
– mindre användning av skadliga ämnen
– mindre miljöpåverkan från transporter i produktion och i nyttjande

Utåt sett kanske det ändå är solcellerna som märks mest. Tillsammans med grannkvarteret Grynnan var vi Nordens största projekt med byggnadsintegrerade solceller i bostadsbyggnader.

Fastigheten byggdes år 2002.

Lägenheternas antal och storlek

I BRF Holmen finns 114 lägenheter (8.241 kvm), 4 lokaler (521 kvm) och 2 garage där vår förening disponerar 51 p-platser.

RumStorlekAntal
1 rok37 - 42 kvm7 st
2 rok42 - 89 kvm64 st
3 rok87 - 104 kvm31 st
4 rok101 - 115 kvm7 st
5 rok125 kvm2 st
6 rok124 - 147 kvm3 st
Distribution av lägenheter per storlek