Medlemsskap i andra föreningar

BRF Holmen är medlem i andra föreningar. Klicka på loggorna för mer information.

Fastighetsägarna är en branschorganisation för fastighetsägare. Hjälper oss med mallar, utbildningar, rådgivning, tips och juridisk rådgivning som fastighetsägare.

Ekonomisk förening med fokus på bostadsrätter, ger bl a ut tidningen Din Bostadsrätt. Erbjuder liknande tjänster som Fastighetsägarna.

En ideell intresseförening för boendeföreningar i Hammarby Sjöstad.  Arrangerar bland annat Sjöstadsdagen och Valborgsfirandet.Har en hel del spännande energiprojekt samlat i projektet Hammarby Sjöstad 2.0.

Fungerar som en gemensam inköpsavdelning inom Hammarby Sjöstad. Äger bland annat stadsnätet i Sjöstaden och har ett flertal centralupphandlade avtal, exempelvis avseende sophantering, hissar och elförsörjning.

Sopsugens Samfällighetsförening
Brf Holmen är delägare i Sickla Kaj Samfällighetsförening, org nr 717904-9668. Samfälligheten bildades 2001 i syfte att förvalta sopsugsanläggning Grynnan GA:1. I samfälligheten ingår 11 bostadsrättsföreningar. Föreningens andelstal har beräknats utefter boendeyta.