Öppna portarna

Föreningen använder en koddosa som under morgon- dag- och kvällstid kan öppnas med en 4-siffrig kod + # och dygnet runt med nyckel, endera i dörrlåset eller genom att hålla nyckeln några sekunder framför koddosans nedre del som ser ut som ((*)).

Öppna inte för okända!