Höstens alla besiktningar

Besiktning av ventilationen i badrum, mäts i alla lägenheter.

Under senhösten är det dags igen för den obligatoriska ventilationskontrollen, även kallad OVK. Den skall göras vart tredje år och vi (eller rättare sagt de “certifierade, sakkunnig funktionskontrollanterna”) behöver då komma in i allas lägenheter. Mer information om detta kommer när det närmar sig.

Under hösten skall vi även göra radonmätning (obligatorisk) och genomföra en ny energideklaration (också obligatorisk). Det blir en hektisk höst. Med den nya energideklarationen bör du ha rätt till så kallade gröna bostadslån.