Valberedningens förslag för 2021

Nedan är Valberedningens förslag till BRF Holmens årsstämma 2021

Jakob Jönsson (vår kassör) flyttar till annan fastighet och kan därför ej ställa upp till omval.

Förslag
Övriga styrelsemedlemmar föreslås till omval med eventuell justering mellan ordinarie medlemmar och suppleanter.

Ordinarie:
Lars Bjurström
Emilia Eckerdal
Per Gezelius
Eva P. Andersson
Leif Westerberg (tidigare suppleant)

Suppleanter
Ulf Jonsson
Mikael Forsberg
Emelie Zaar Ölander
Johan Holmberg (Nyval, Korphoppsgatan 21)

Valberedningen består av
Per Spjut (sammankallande)
Katarina Ringdahl
Berit Persson
samtliga tre ställer upp för omval

Årsmötets ordförande
Valberedningen föreslår Justina Anisian teknisk förvaltare på SBC.

Revisionsbyrå
Valberedningen föreslår att föreningen fortsätter att anlita Viktor Lindelöf från R3 Revision.

Förslag till arvoden
Styrelse: Oförändrat, 4,5 prisbasbelopp att fördelas inom styrelsen.
Valberedning: Oförändrat, 10 000 kr att fördelas inom valberedningen.
Revisorer: Enligt löpande räkning.

Stockholm april 2021
Valberedningen