Alert – Dörrkoden fungerar inte förrän på Måndag

Efter elavbrottet igår så har vårt nya portöppnarsystem slutat att fungera. Det innebär att porten inte öppnas med kod.

Låssmeden kommer först på måndag för genomgång och åtgärder.

För att komma in behöver du använda nyckel tills detta är åtgärdat.

Styrelsen har inte lyckats identifiera vad som kan ha orsakat strömavbrottet igår som beror på överbelastning och utlösande av huvudsäkring.