Inspektion av vår fastighet inför nya tunnelbanan

Det nya tunnelbaneprojektet kommer i dagarna att inspektera vår fastighet inför de kommande sprängningar som kommer att ske rakt under vår fastighet. Inspektionen kommer utföras av KMP Konsult AB på uppdrag av Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Inspektion (med dokumentation) görs både före och efter byggandet för att kunna dokumentera skillnader som ev skapats genom sprängningarna. Inspektionen kommer även identifiera vibrationskänsliga föremål/objekt som bör få extra varsamhet.

Följande dokument har Region Stockholm skickat till styrelsen med ytterligare detaljer kring sprängningar och vibrationsrisker.