Budget spikad för 2021 –> 2% höjning

Styrelsen har beslutat och på informationsmötet informerat om nästa års budget som innefattar en 2% avgiftsjustering sedan 2020, vilket är lägre än vad fastighetsägarna önskar på 2.5%.

Budgeten är relativt lik föregående år.