Stora problem med eposten

Föreningen (eller snarare sagt vår leverantör) har under senaste veckan haft stora problem med epost tjänsten som inte fungerat sedan 30 November. Detta gäller alla föreningens epost addresser såsom info-korgen, gästlägenhetenm, garaget, med flera.

Sedan 6 December fungerar åter eposten men utan arkiv. Så alla epost skickade innan 6 December saknas och kommer återställas från backuper.