Årsmöte 29 maj

Vi har varit förutseende och redan nu bokat föreningens årsmöte, vilken kommer ske i hybridformat, dvs både online och i SBCs lokaler på Södermalm.

Så se till att boka i din kalender redan nu.

Och vill du engagera dig i styrelsen, prata gärna med valberedningen, se kontaktuppgifter nedan.

Valberedningens viktiga uppgift

Per Spjut, 070-2402442, pero.spjut@gmail.com
Berit Persson, 070-6164023, berper1900@gmail.com
Katarina Ringdahl, 072-4022729, 61katarina@googlemail.com