Fastigheten

Vår tekniske förvaltare och fastighetsskötare är Energibevakning.
Telefonnummer för felanmälan är: 08 647 6610
Telefontid 7-16 vardagar.
Felanmälan på nätet: helpme@energibevakning.com
Du kan kontakta Energibevakning för underhåll och reparationer som rör din egen bostad, se nedan. Men tänk på att föreningen inte står för kostnaderna.