Protokoll från extrastämman

Återigen en spännande stämma. Stämman antog samtliga Styrelsen propositioner, allt från stadgeändringar för att anpassa oss till nya lagar som att investera i solceller på taken och laddstolpar i garagen.

Röster höjdes om att vår BRF inte är ett elbolag och inte bör investera i detta men majoriteten av de närvarande var för förslaget, som för övrigt är lönande redan från år 1.

För övrigt vill vi tipsa om www.brfenergi.se där vår förening publicerar vår energiåtgång. Där kan även vår BRF jämföra sig med andra BRF:er och deras energiförbrukning (både el och fjärrvärme).

Nygammal kassör i styrelsen

Stämman passade även på att göra ett fyllnadsval. Föreningens valde kassör Susanne Hellström flyttar och valberedningen föreslog därför en favorit i repris i Jakob Jönsson. Jakob var kassören innan Susanne och är därför redan insatt i föreningens ekonomiska frågeställningar.

Extrastämman röstade på motioner

4 motioner låg framme för beslut inför stämman. Så här beslöt stämman i en snabbversion;

  1. Motion om internt vald lekmannarevisor – avslogs
  2. Motion om årsmötesordförande (annan än från styrelsen) – antogs
  3. Motion om valberedningens arbete – antogs
  4. Motion om gemenskap (bland annat trappombud) –styrelsens motförslag antogs

För det fullständiga protokollet från extrastämman, klicka på denna länk –> Protokoll_extrastämma_2017-11-22