Kallelse till årsstämma 2023 för BRF Holmen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för BRF Holmen Sickla Kaj Datum: 2023-05-30 kl. 19:00-21:00 Plats: på SBC:s lokaler, Västgötagatan 5 samt Digitalt Mötes-ID: 382 264 669 193Lösenord: CzdR4L Ladda ned Teams | Anslut på webben Upprättande av röstlängd över närvarande medlemmar, ombud och biträden Val av Läs hela inlägget Kallelse till årsstämma 2023 för BRF Holmen