Valberedningens förslag till styrelsen till BRF Holmens årsstämma 2019

Valberedningens arbete innan stämman visade att föreningen har intresserade och engagerade medlemmar som vill aktivt delta i arbetet.

Styrelse

Föreningen har en välfungerande styrelse men under den gångna perioden har en suppleant avgått (Ingegärd Dugse). Övriga styrelsemedlemmar vill fortsätta med sina uppdrag och därför föreslås till omval med eventuell justering mellan ordinarie medlemmar och suppleanter:

Ordinarie medlemmar:

 • Lars Bjurström
 • Emilia Eckerdal
 • Per Gezelius
 • Jakob Jönsson
 • Eva Andersson

Suppleanter:

 • Ulf Jonsson
 • Mikael Forsberg
 • Leif Westerberg
 • Kristofer Thorsell (nyval)

Valberedningen

Valberedningen består av tre medlemmar varav 2 inte ställer upp för omval (Marcela Mandaus och Folke Roll).

 • Berit Persson (Omval, Sammankallande)
 • Per Spjut (nyval)
 • Katarina Ringdahl (nyval)

Vi är övertygade om att den fulltaliga styrelsen och valberedningen skall arbeta vidare för föreningens bästa.

Årsmötets ordförande

Valberedningen föreslår Hans-Åke Jansson för hans utmärkta sätt att leda tidigare årsstämmor. Kontakt förmedlas via Per Gezelius.

Revisionsbyrå

Valberedningen föreslår att föreningen fortsätter att anlita Viktor Lindelöf från R3 Revision.

Valberedningen 2018/2019 med Marcela Mandaus sammankallande, Berit Persson, Folke Roll

Stockholm maj 2019