Valberedningens förslag till styrelsen till BRF Holmens årsstämma 2019

Valberedningens arbete innan stämman visade att föreningen har intresserade och engagerade medlemmar som vill aktivt delta i arbetet. Styrelse Föreningen har en välfungerande styrelse men under den gångna perioden har en suppleant avgått (Ingegärd Dugse). Övriga styrelsemedlemmar vill fortsätta med Läs hela inlägget Valberedningens förslag till styrelsen till BRF Holmens årsstämma 2019