Avgiftshöjning med 2,5 % för år 2020

Styrelsen har gått igenom budgeten för nästa år med en nybearbetad underhållsplan och kommit fram till att avgifterna behöver följa ungefär inflationen, dvs 2,5 % för fastighetsbranschen.

Ekonomin är god i föreningen och vi vill behålla ekonomin i gott skick även i fortsättningen. Borta är de tider då sänkta ränktor möjliggjorde oförändrade avgifter under 14 års tid.

Avgiftsjusteringen sker från och med 1 Januari 2020, dvs påverkar din inbetalning redan i December.