Viktig information om Bredband/TV/Telefoni

Nu börjar det äntligen dra ihop sig inför operatörsbytet av bredband och fast telefoni som styrelsen tidigare informerat om. Vi ser fram emot, att genom vårt fibernät, få ett modernt och snabbt bredband som också lägger grund för framtida TV-lösningar. Nedan beskriver vi vad som kommer att ske i samband med bytet, hur det påverkar dig som medlem och vad du själv måste göra. Det är därför viktigt att du läser igenom informationen och kontaktar oss om du har några frågor.

BRF Holmen har för närvarande ett gruppavtal med ComHem för samtliga hushåll avseende bredband, telefoni och TV. Kostnaden för tjänsterna i gruppavtalet betalas av föreningen och ingår i avgiften. Styrelsen har under det senaste året aktivt arbetat för att hitta en lösning där samtliga hushåll kan anslutas till fibernätet via ett gruppavtal. Arbetet har resulterat i ett byte av tjänsteleverantör för bredband och telefoni samt ett nytt avtal med ComHem avseende enbart TV. 

Bredband

För närvarande erbjuds du som medlem två olika bredbandslösningar, i föreningens parallella nät.

 1. Alla hushåll har automatisk tillgång till bredband via ComHem genom föreningens gruppavtal (ingår i avgiften)
 2. Möjlighet att nyttja fibernätet genom att teckna enskilt avtal med någon av Via Europas tjänsteleverantörer

Styrelsen har valt att byta tjänsteleverantör för fibernätet till Ownit och ansluta samtliga hushåll till fibernätet.

Hur påverkas du som medlem?

 • Alla hushåll kommer att få Ownit som bredbandsleverantör – inkoppling sker 2020-12-02 och bredbandet kommer även fortsatt ingå i avgiften
 • Med Ownit kommer alla hushåll få en kapacitet på 1000/1000 Mbit/sek, idag ingår en kapacitet på 100/10 Mbit/sek i gruppavtalet med ComHem
 • Via Europa kopplas ner från fastighetsnätet i samband med att Ownit kopplas in, dvs. 2020-12-02
 • Ownit kommer inom 2 veckor att skicka ett välkomstbrev till samtliga hushåll med information om vilka tjänster de levererar, hur inkoppling sker samt vilket stöd medlemmarna kan få i samband med inkopplingen
 • Alla hushåll kommer att få en ny router som delas ut av styrelsen under november månad (Obs! Routern kommer bytas ut och uppgraderas under nästa år)

Vad behöver du som medlem göra?

 • Om du har avtal med någon av Via Europas tjänsteleverantörer, så säg upp detta omgående – Via Europa kopplas ner från nätet 2020-12-02
 • Varje enskilt hushåll måste själv kontakta ComHem och säga upp sitt bredbandsavtal till 2021-01-31 (trots att det är en del av gruppavtalet) – uppsägning måste ske senast 2020-12-31
 • Efter att avtalet med ComHem sagts upp kommer en fraktsedel skickas till varje enskilt hushåll för retur av Router, det är alltså viktigt att spara routern!

Telefoni

I gruppavtalet med ComHem ingår fast telefoni (IP-telefoni) om du som medlem valt nyttja detta. I samband med att gruppavtalet med ComHem sägs upp, kommer även telefonin att flyttas till Ownit.

Hur påverkas du som medlem?

 • Alla hushåll kommer ges möjlighet att få fast telefoni (IP-telefoni) med Ownit som leverantör

Vad behöver du som medlem göra?

 • Om du har fast telefoni via ComHem och vill fortsätta ha telefoni via Ownit, kan du avvakta så får du hjälp av Ownit att flytta telefonin
 • Om du har fast telefoni via ComHem och inte längre vill ha telefoni måste du själv kontakta ComHem och säga upp ditt avtal till 2021-01-31 (trots att det är en del av gruppavtalet) – uppsägning måste ske senast 2020-12-31
 • Om du inte valt att nyttja fast telefoni, behöver du inte göra något (Obs! många har denna tjänst utan att veta om det så kolla med ComHem)

TV

I gruppavtalet med ComHem ingår TV (basutbud) för samtliga hushåll. I Samband med byte av tjänsteleverantör för bredband och telefoni har föreningen valt att teckna ett nytt avtal med ComHem avseende TV. Det nya avtalet innebär att dagens basutbud ersätts av ett digitalt grundutbud. Bytet sker 2021-02-01 då nuvarande avtal upphör 2021-01-31.  

Hur påverkas du som medlem?

Vad behöver du som medlem göra?

 • Varje enskilt hushåll måste själv kontakta ComHem för att säga upp basutbudet för TV som ingår i det nuvarande gruppavtalet till 2021-01-31 – uppsägning måste ske senast 2020-12-31
 • Om du har tilläggstjänster (ex enstaka kanaler/kanalpaket) behöver du inte säga upp dessa men notera att eventuella rabatter kopplade till tidigare gruppavtal försvinner
 • Om du vill teckna ytterligare TV-tjänster, kanalpaket etc. så görs detta direkt via ComHem

Kontaktuppgifter

ComHem kundtjänst: telefonnummer 90 222

Styrelsen: info@brfholmen.se