Avgiften för 2023 beslutad

Efter mycket analyser, gissningar och vånda har styrelsen landat i en avgiftshöjning för 2023 på 15%.

Då har vi sett över vad vi kan minska på, flytta på och ändra på för att göra situationen så lindrig som möjligt. Vår budget har aldrig fått samma djupa genomgång som i år, ej heller har budgeten varit så svår att planera som i år.

Det finns delar som styrelsen känner sig varit tvingade att göra. Vi lade 47 av våra totalt 80 miljoner i bolån till rörlig ränta. Detta ökar vårt risktagande men de fasta räntorna som erbjöds var helt enkelt oresonligt höga. Vårt fantastiska gamla elavtal gick ut mitt i värsta elstormen.

En åtgärd vi nu genomför är att halvera amorteringsbeloppen. Föreningen har tidigare haft en hög amorteringsnivå när våra räntor varit förmånliga och nu justerar vi tillbaka amorteringarna till ca 1%, vilket vissa till och med säger är ett normalläge.

Tack vare dessa åtgärder räcker 15% avgiftshöjning för 2023.

Styrelsen har även beslutat att höja avgiften för gästlägenheten till 350 kr/natt (från 2023) men lämnat garageavgiften orörd.