Avgiftsförändring för 2022

Intäkterna beräknade. Kostnaderna planerade. Framtiden skärskådad.

Budgeten är satt och det blev en avgiftsjustering med +2 % för nästa år.

Vill du veta varför? Kom då till vårt infomöte 24 November kl. 19.00