Ett riktigt skräpavtal

Styrelsen för Sickla Kaj Samfällighetsförening har beslutat att från och med 2019-01-01 anlita Logiwaste AB, org.nr. 556839-6245, som serviceentreprenör för samfällighetens sopsugsanläggning. Avtalet med Logiwaste löper i tre år, med möjlighet till förlängning. Nuvarande avtal med Envac AB upphör vid årsskiftet.

Service och underhåll

Service och underhåll av anläggningen sker två gånger per år.

Telefonsupport och felanmälan

Helgfri vardagstid kl. 08.00 – 16.00: Logiwaste växel 08-736 00 96. Begär Felanmälan.

Övrig tid samt helger: 070-38 77 895

Icke brådskande ärenden kan även mejlas till support@logiwaste.se