Utredning om lägenhetsdörrar klar

Styrelsen presenterar, på uppmaning av årsstämman, sin utredning om byte av lägenhetsdörr, exempelvis för att få högre säkerhetsklass. Utredningen finns under dokument-menyn.

Det går bra att byta ut sin lägenhetsdörr men kravet är att utförande och gestaltning överensstämmer med övriga dörrar i fastigheten. Bland annat att dörren har träfaner i ek som ser ut på samma sätt som de befintliga dörrarna gör. Alternativet med plastfilm som sätts på i fabrik och som liknar träfaner har styrelsen bedömt inte uppfyller kravet på att utförande och gestaltning överensstämmer med övriga dörrar i fastigheten.

Alternativ till att byta lägenhetsdörr är att installera gallergrind och att installera larm.