Kallelse till årstämma 2019 (inkl årsredovisning och motion)

Härmed kallas medlemmar till BRF Holmens förening till årsstämma.

Tidpunkt: Måndag 20 maj klockan 19:00 (kalenderfil)

Plats: Hotell Park Inn

Under menyn dokument finns länkar till

  • Agenda för årsmöte
  • Årsredovisning 2018 (version före godkännande från stämman)
  • Motion från Marcela Mandaus och styrelsens svar