Våra skulder jämfört med grannarna

Under medlemsmötet gick frågan het om vi amorterat tillräckligt eller om låga avgifter gjort att vi sitter med större skulder än befogat.

En av våra medlemmar har granskat grannföreningarnas skuldsättning och kommit fram till följande tabell (lån/kvm boyta)

Där tycker vi oss kunna utläsa att vi ligger någonstans i mitten, med Olympia som hunnit amortera några år mer än oss övriga samt att de inte behövt investera i affärslokaler.

Ytterligare fråga var om vi amorterat enligt ursprungsplanen när huset byggdes. Så vi har tittat efter och funnit att enligt ursprungsplanen (röd linje) skulle vår skuldsättning idag vara på 82.9 miljoner kronor. Våra skulder just nu är på 77.5 miljoner, dvs vi har tills idag amorterat 5,4 miljoner mer än ursprungliga ekonomiska planen (som dock byggdes när räntan också var på 4-5%). Vi kan också se att amorteringar ökade när räntorna sjunk.