Vi överklagar Exergi’s nya priser

Vår förening har förhandlat med Stockholm Exergi om deras prisökningar men inte fått gehör för våra synpunkter. Därför har vi skickat in för medling hos

Följande ansökan har därför skickats in till Statens Energimyndiget i Eskilstuna.

Stockholm, 23 November, 2023

Vi hävdar att Stockholm Exergis underrättelse om prishöjning med 12 procent på fjärrvärme i Stockholm är oskälig. Stockholm Exergis höjning beräknas utifrån en alternativkalkyl som bygger på allt för höga marginaler i flera steg i uträkningen. Detta gör att priset i slutändan blir alldeles för högt. Kalkylen har granskats och i flera delar samt på goda grunder dömts ut av flera ledande fastighetsexperter. Stockholm Exergi har valt att inte ta till sig av dessa argument utan stått fast vid sin höjning.

Desutom är vi en idealisk kund för Stockholm Exergi med riktigt bra värden (låga) på vårt returvatten, vilket borde resultera i bättre ekonomi för båda parter.

Därtill vänder vi oss emot att Stockholm Exergi i sin information till oss kunder hänvisar till ökade kostnader i den egna verksamheten istället för att motivera prishöjningen med hjälp av den modell de använt sig av för att räkna ut priset. Vi menar att detta är vilseledande för oss kunder och att det görs i syfte att slippa förklara prissättningen utifrån den modell de valt. Prisdialogen bygger på att prisutvecklingen sker stabilt och sätts på ett transparent vis. Vi menar att Stockholm Exergi inte har uppfyllt något av dessa villkor i årets dialog.

Vänliga hälsningar

Ulf Jonsson
Ordförande BRF Holmen Sickla Kaj