15% höjning per år

Ni som lyssnade på medlemsmötet fick budskapet om att föreningens kostnader rusat iväg, vilket vi inte är ensamma om. Den absolut största kostnadsförändringen avser våra räntor men i stort sett alla våra kostnader ökar.

Styrelsen har därför beslutat om att höja våra medlemsavgifter även nästa år med 15 %. Samtidigt har vi beslutat att göra ett temporärt amorteringsstopp under 1 års tid för att jämna ut höjningarna över längre tid.

Styrelsen lät framföra att en ytterligare en höjning i ungefär samma härad är att vänta för året därefter.