Presentation Medlemsmöte 16 Nov

Medlemsmötet var i år en hybrid med nästan lika många personer som deltog online som fysiskt. Det verkar som att detta var en uppskattad form.

Huvudbudskapen från styrelsen var beska.

  • Styrelsen har beslutat att dela upp avgiftshöjningen på två år, 15% för vardera 2024 och 2025 (2025 är inte beslutad än)
  • Detta har möjliggjorts genom ett temporärt amorteringsstopp för 2024.
  • Budgeten för 2024 kommer ge ett stort underskott på drygt 3 miljoner kr på en omsättning på nästan 10 miljoner.
  • Hissarna skall bytas ut och fördelas nu över flera år för att fördela kostnaderna. När en hiss byts ut lär det trapphuset bli utan hiss någon eller några veckor. Medlem behöver hitta egen lösning för den perioden.

Du kan ladda ner presentationen med knappen nedan.