Medlemsmöte 16 Nov kl 19:00

I år vill vi gärna att du kommer till vårt föreningsmöte. Styrelsen har aldrig stått inför liknande utmaningar (läs mer nedan) och vill att du är med på tåget. Så är det någon gång som du bör närvara så är det i år.

Mötet kommer att vara både fysiskt på LUMA-fabriken och digitalt för de som inte kan närvara fysiskt.

Klicka här för online Google Meet mötet

Huvudtema för mötet är vår BUDGET inför de närmaste 2 åren. Styrelsen kommer även ge en uppdatering om vad som händer och pågår i föreningen, bland annat 

  • våra planer om hissrenoveringar, som kommer innebära att hissarna står stilla under viss tid
  • ökad säkerhet avseende portarna, med byte från port-kod till port-app.
  • våra insatser på energisidan, bland annat efter nya fläktarna
  • Eva’s superarbete med trädgård och återvinning
  • garaget som nu har fyllt alla elbilsplatserna – behöver vi fler? Men just nu…?

Styrelsen kommer även att avslöja deras förslag (nja… beslutför nästa års avgifter.

Det finns inga beslutsfrågor att ta ställning till så detta möte är ett informationsmöte och inte en stämma. 

Vi ser gärna att vi träffas och därför bjuder föreningen på liten förtäring  men bara om du anmäler dig.