Årsstämman 25 maj blir digital

Kanske inte helt överaskande så kommer vi även i år att genomföra årsstämman digitalt. Vi börjar ju nu att bli varma i kläderna med lyckade möten både på förra årsstämman och info-mötet. 

Motioner skall senast lämnas 25 april i föreningens brevlådor (fysiskt på Babordsgatan 8 eller digital på info@brfholmen.se)

Mötet kommer likt förra året att ledas av SBC.

Mötet kommer ske på kvällen  Tisdagen 25 maj