Motion om digitalt bokningssystem till tvättstugan

Föreslår ett digitaliserat (on-line) bokningssystem till tvättstugan om det är ekonomiskt försvarbart. Nuvarande system är otidsenligt och opraktiskt om man bor en bit ifrån.

Marianne Erlandsson
Korphopp 23

Styrelsens svar

Styrelsen har tolkat denna motion som en önskan att slippa gå fram och tillbaka till tvättstugan för att se ifall det finns ledig tid eller för att avboka sin tid, framför allt om man råkar bo lite längre bort i föreningen.

För detta ändamål finns en billig lösning i form av en mobilapp som heter BoAppa.

Det skulle innebära att nuvarande bokningstavlor tas bort och att man istället bokar tider i sin mobiltelefon/padda/dator, vilket då är ett krav för att kunna boka en tid.

Styrelsen har dock uppfattat att det finns olika meningar i föreningen huruvida en app är bättre än old-school bokningstavlor. Styrelsen har ingen egen uppfattning i frågan utan ber stämman ge direktiv till Styrelsen genom utslag av denna motion.

Styrelsen har lagt med en fråga i anmälan till stämman. Frågan är enbart rådgivande och resultatet presenteras nedan och på stämman. Det är på stämman som omröstningen sker.

46 svar utav 114 medlemmar, resultat per klockan 11:00 tisdag 30 maj 2023

Med ovanstående anser Styrelsen att frågeställningen bör formuleras

Avser stämman att byta ut nuvarande bokningssystem för tvättider med en bokningsapp motsvarande BoAppa eller liknande?