Motion till årsmötet 2022 avseende ordnings-/trivselregler

Jag har bott i BRF Holmen sedan 2004 och trivs här. Vi har en bra styrelse som sköter sina uppgifter väl och informationen via Nyhetsbrev är tydlig och aktuell.

Nyhetsbrevet finns ofta bra skrivningar om trivsel-/ordningsregler som medlemmarna borde respektera. Men efter ett tag är det aktuella Nyhetsbrevet bara ett papper eller fil i arkivet och rekommendationer faller i glömska. Och jag tror inte att nya medlemmar sätter sig ner och läser igenom alla gamla texter när de flyttar in.

Med tydliga och överenskomna trivsel-/ordningsregler är det lättare för alla att veta vad som gäller och också något att hänvisa till när vi grannar kan ha olika uppfattning om något. Många bostadsrättsföreningar har sådana och även tidskriften Din bostadsrätt rekommenderar att man har ordningsregler.

Jag föreslår därför:

  • att vår förening skall ha nedskrivna trivsel-/ordningsregler
  • att dessa ska tas fram med hjälp av en enkät till medlemmarna om vad alla önskar ska vara med och vilka eventuella problem som ska tas upp i trivsel-/ordningsreglerna

Medlem Marcela Mandaus, Hammarby allé 119 Lgh 152/1503

Styrelsen svarar

Styrelsen har tolkat att motionären efterfrågar att föreningens befintliga trivsel och ordningsregler skall nedtecknas i ett enskilt dokument och att dessa skall utökas alternativt omarbetas med hjälp av medlemsengagemang.

Styrelsen har idag valt att ha regelverk publicerade där användning sker. Exempelvis regler kring återvinningshantering (framför allt att vika kartonger samt vad som får sorteras) finns anslagna i anslutning till återvinningsrummen. Regler för tvättstugor finns anslagna vid tvättstugorna. Och en hel del regler finns antecknade på vår hemsida under respektive område, exempelvis vad en medlem resp föreningen ansvarar för avseende lägenheten finns under fliken Fastighet –> Ditt ansvar som lägenhetsinnehavare (www.brfholmen.se/ansvar). Hemsidan är även sökbar efter nyckelord. Exempelvis en sökning på ordet “Nyckel‘ ger regelverk/information om nycklar, hur man beställer nya, etc.

Föreningen använder ett välkomstpaket för nya medlemmar där ett dokument med ett urval av regler och annan lämplig information finns sammanställd. Det är samma information som även finns på olika platser på vår hemsida, www.brfholmen.se. Just detta dokument finns inte upplagd idag på hemsidan men skulle kunna läggas till under övriga dokument. Till saken kan nämnas att detta dokument tyvärr inte uppdateras lika frekvent som våra hemsidor.

Det är styrelsens uppfattning att när ett regelverk inte fungerar så bör endera insatser göras alternativt regelverket anpassas. Det framkommer inte i motionen ifall dagens lösning (distribuerade regelbeskrivningar) skulle lösas genom ytterligare ett ställe för nedteckning av regler, eller ifall ett centralt dokument skulle ersätta dagens distribuerade beskrivningar.

Det framkom heller inte i motionen ifall det idag finns något specifikt reglerområde som behöver ses över. Om något område anses behöva belysas ytterligare, så ställer sig styrelsen positiv till att engagera medlemmarna i dessa specifika frågeställningar inom ramen för styrelsens normala åtagande. Idag ser inte styrelsen detta behov finns.

Länk till välkomstdokumentet

Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad och yrkar på avslag av motionen.